Mańkowski Marian

Marian Mańkowski (1895-1976)

Urodził się w dniu 23.02.1895 r. w Miłosławiu jako syn Bolesława i Franciszki z domu Lewickiej.

Podczas I wojny światowej został wcielony do Armii Niemieckiej i służył w 1. Kompanii Reserve Infanterie Regiment nr 226 w Legnicy, gdzie w 1916 r. został ranny.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. od 1.01.1919 r. jako ochotnik w walkach o Zdziechowę, Gniezno, Mogilno, Kruszwicę, Złotniki Kujawskie oraz inne miejscowości pod dowództwem Plucińskiego. Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego.

Po zakończeniu akcji powstańczej pozostał w szeregach Wojska Polskiego jako żołnierz zawodowy w 59. Pułku Piechoty, gdzie został awansowany do stopnia chorążego.

Zmarł w dniu 16.06.1976 r. w Brzozie koło Nowej Wsi Wielkiej.

Odznaczony:

  • Medalem Niepodległości w 1932 r. (M.P. nr 167 poz.198),
  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 10.23-0.1462 z dnia 23.10.1972 r.