Nowakowski Stanisław

Stanisław Nowakowski (1894 – ?)

Urodził się 9.05.1894 r. w Miłosławiu jako syn mistrza kowalskiego Bolesława i Weroniki z domu Czarczyńskiej.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. służąc w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. Przebył szlak bojowy przez Zdziechowę do Inowrocławia.

Cytat ze wspomnień Czesława Tabaki:

„W podróży do Inowrocławia spotkałem marynarza Stanisława Kubiaka i Stanisława Nowakowskiego i razem ciągnęliśmy pod dowództwem Ignacego Kujawy, który miał przy sobie ciężki ckm.”

W okresie międzywojennym pracował jako urzędnik.

Mieszkał w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 2.

Należał do Koła Katowice Związku Weteranow Powstań Naraodowych R.P., do którego wstąpił w dniu 1.09.1934 r.

Awansowany na stopień porucznika rezerwy.