Banaszak Antoni

Antoni Banaszak (1895 – 1967)

Urodził się w dniu 18.05.1895 r. w Strzałkowie jako syn Bartłomieja i Antoniny z domu Stefańskiej.

Szkołę podstwową 7 klasową ukończył w Strzałkowie i podjął naukę w Spółdzielni Rolniczo – Handlowej Rolnik w Kostrzynie. Następnie odbywał praktyki w Jarocinie w firmie Galiński, Wągrowcu w firmie Mazurkiewicz i w Krotoszynie w firmie Jabłoński.

W 1914 r. został powołany do wojska niemieckiego, w którym służył przez cały okres wojny.

Od 28.11.1918 r. do 9.01.1919 r. pełnił służbę w kompanii SSiB przy Radzie Ludowej w Strzałkowie. Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wlkp. przy zajęciu urzędów niemieckich, rozbrajaniu wojsk niemieckich i posterunków niemieckich w Strzałkowie i okolicy, w stopniu kaprala. Na wezwanie płk. Grudzielskiego wraz z około 20 kolegami udał się do Wrześni i wyruszył z oddziałem pod dowództwem Zdzisława Beutlera pod Szubin. Przebywał tam do marca 1919 r. przechodząc później do dowództwa frontu północnego.

Po zwolnieniu z wojska w stopniu sierżanta pracował w swoim zawodzie kupca do 1945 r. Podczas okupacji został wysiedlony do Generalnej Guberni.

Od 1948 do 1949 pracował w PPRK w Szczecinie. Od 1949 do 1953 pracował w Dyrekcji Państwowego Uzdrowiska Świeradów – Zdrój w charakterze pracownika umysłowego. Od 1953 do 1955 pracował w Poznaniu w firmie Pęczalski. Wskutek choroby – niezdolny do pracy – przeszedł w styczniu 1956 r. na rentę inwalidzką.

Mieszkał w Strzałkowie przy ul. Gen. Sikorskiego 18.

Zweryfikowany jako powstaniec w dniu 18.02.1937 r. Był członkiem strzałkowskiego koła Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 20.06.1936.

Posiadał dokumenty potwierdzające udział w Powstaniu Wlkp.:

  • wyciąg z przebiegu służby z CAW Warszawa z dnia 7.11.1958 r.,
  • zaświadczenie dwóch świadków, zweryfikowanych członków Związek Bojowników o Wolność i Demokrację .

Zmarł 11.06.1967 r. i został pochowany na strzałkowskim cmentarzu.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/2 z dnia 9.01.1960 r.


Antoni Banaszak – Życiorys

Strzałkowo, 20 listopada 1963 r.

… od 28 listopada [1918 r.] do 10 stycznia 1919 pełniłem służbę w kompanii bezpieczeństwa przy Radzie Ludowej w Strzałkowie i brałem czynny udział z bronią w ręku przy odbieraniu urzędów niemieckich, rozbrajaniu wojsk niemieckich i posterunków niemieckich w Strzałkowie i okolicy. Dnia 11 stycznia 1919 r. [w rzeczywistości 9 stycznia] wraz z około 20 kolegami udałem się do Wrześni skąd wyruszyliśmy i 13 stycznia 19 r. [w rzeczywistości 11 stycznia] pod dowództwem Zdzisława Beutlera zdobyliśmy Szubin, gdzie przebywałem do marca 19 r. i jako starszy sierżant zostałem z wojska zwolniony …

Tablica na cmentarzu parafialnym w Strzałkowie. Wymienieni powstańcy: Antoni Banaszak, Stanisław Jankiewicz, Zygmunt Łęcki, Leon Maciejewski, Antoni Purol, Marianna Sobocińska, Tomasz Szymkowiak, Józef Twardy i Edmund Wilak. (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)