Suchorski Bolesław

Bolesław Suchorski (1900-1986)

Urodził się w dniu 24.02.1900 r. w Chlebowie jako syn Józefa i Julii z domu Maciejewskiej.

W czasie od 27.12.1918 do 8.01.1919 r. brał udział w Powstaniu Wielkopolskim, w walkach pod Gnieznem, Zdziechową, Żninem i Szubinem.

Po zakończeniu powstania zgłosił się do Wojska Polskiego we Wrześni.

Z dniem 27.03.1920 r. przydzielony został do 17 PAL w Lesznie, a od 22.04.1922 r. przeniesiony do służby w Straży Granicznej, w której pozostawał do 4.05.1938 r., tj. do czasu przejścia na emeryturę. Po zakończeniu powstania zgłosił się do Wojska Polskiego we Wrześni i z dniem 27.03.1920 r. został przydzielony do 17. Pułku Artylerii Lekkiej w Lesznie.

Od 22.04.1922 r. wstąpił do służby w Straży Celnej (przemianowanej na Graniczną w 1928 r.), w której pozostawał do 4.05.1938 r., to jest do czasu przejścia na emeryturę.

Służył jako strażnik graniczny między innymi na Placówkach SC Mochnaczka (Komisariat SC Tylicz, Inspektorat SC Nowy Sącz), Placówka Milik, Placówka Zwadroń (Komisariat SG Rajcza Inspektorat SG Bielsko), Placówka SG Ujsoły.

Ożeniony z Marią Frąckowiak (1902-1981) z którą miał troje dzieci.

W czasie okupacji pracował jako robotnik rolny w majątku w Gutowie Wielkim. Po wyzwoleniu przez szereg lat był prezesem Kółka Rolniczego. Członek ZBoWiD-u we Wrześni.

Zmarł w dniu 12.09.1986 r. i został pochowany w grobie rodzinnym na cmentaru komunalnym we Wrześni.

Odznaczony:

  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 05.15-0.1174 z dnia 15.05.1985 r.
  • Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości w dniu 4.04.1929 r.
  • Medalem za Wojnę 1918-1929 w dniu 21.,05.1929 r.
  • Odznaką Pamiątkową Straży Granicznej.
Bolesław Suchorski (zdjęcie udostępnił Michał Pawełczyk)
Bolesław Suchorski (zdjęcie udostępnił Michał Pawełczyk)
Bolesław Suchorski
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Bolesław Suchorski (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Bolesław Suchorski
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Bolesław Suchorski (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Bolesław Suchorski
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Bolesław Suchorski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Bolesław Suchorski
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Bolesław Suchorski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Bolesław Suchorski
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Bolesław Suchorski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Bolesław Suchorski
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Bolesław Suchorski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Bolesław Suchorski
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Bolesław Suchorski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Bolesław Suchorski - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Bolesław Suchorski – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)