Przybylski Stanisław

Stanisław Przybylski (1881-1940)

Urodził się w dniu 21.10.1881 r. w Chlebowie jako syn Franciszka i Rozalii z domu Fechner.

Ukończył czteroklasową szkołę powszechną. Powołany do armii niemieckiej służył podczas I wojny w Reserve-Infanterie-Regiment nr 12 i podczas walk został w 1916 r. ranny.

W 1920 r. wstąpił do służby w Policji Państwowej. W latach 1932 do 1939 służył w Antoninie powiat Ostrów Wlkp.

Mieszkał w Ostrowie Wlkp. Posiadał stopień starszego posterunkowego.

Żonaty, miał dwóch synów: Eugeniusza i Zdzisława.

W kwietniu 1940 r. przebywał w obozie jenieckim w Ostaszkowie, skąd w okresie między 21 a 23 kwietnia został oddany do dyspozycji naczelnika NKWD obwodu kalinińskiego zgodnie z wykazem numer 038/2 z dnia 20 kwietnia 1940 r.

Zamordowany w gmachu kalinińskiego NKWD w okresie między 22 a 25 kwietnia 1940 r.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego z dnia 5.10.2007 r. awansowany pośmiertnie na stopień aspiranta Policji Państwowej.