Wąsik Wacław Czesław

Wacław Czesław Wąsik (1894 – ?)

Urodził się w dniu 27.10.1894 r. w Chlebowie jako syn Antoniego i Marianny z domu Bogackiej.

W okresie od początku powstania do 18.02.1919 brał udział w wyzwalaniu Wrześni, Zdziechowej, Gniezna i Szubina.

Następnie w okresie od 19.02.1919 do demobilizacji w 1921 r. służył w wojsku polskim.

Z zawodu był ślusarzem. Mieszkał w Toruniu przy ul. Sobieskiego 23.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.957 z dnia 6.12.1957 r.