Maliński Władysław

Władysław Maliński

Władysław Maliński (1898 – ?)

Urodził się w dniu 13.05.1898 r. w Miłosławiu jako syn Wojciecha i Melanii z domu Zdzierskiej. Brał udział w Powstaniu Wlkp. w okresie od 30.12.1918 r. do 20.02.1919 r.

Dnia 31.12.1918 r. i 1-3.01.1919 r. brał udział zbrojny w akcji rozbrajania zakwaterowanych w szkole i domach Grenzschutzu w Mogilnie w liczbie przeszło 300 żołnierzy. Dnia 04.01.1919 walczył w składzie kompanii mogileńskiej pod dow. Kausa z Mogilna o zdobycie Inowrocławia i dnia 07.01.1919 r. ranny w lewą nogę (kolano).

Po wyleczeniu i zakończeniu powstania pozostał w służbie czynnej w 1 Pułku Ułanów Wlkp. w Poznaniu do dnia 15.08.1919 r. i następnie zwolniony jako jedyny żywiciel rodziny na podstawie rozkazu Dowództwa Okręgu Generalnego w Poznaniu. Na podstawie odniesionych ran uznany jako inwalida.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 02.22-0.49 z dnia 22.02.1958 r.