Gendek Stanisław

Stanisław Gendek (1894 – 1981)

Stanisław Gendek

Urodził się w dniu 7.05.1894 r. w Nowej Wsi Podgórnej jako syn Wawrzyna i Marianny z domu Borowiak.

Podczas I wojny światowej powołany do Armii Niemieckiej walczył na froncie zachodnim. Służył w 4. Kompanii 3. Posensches Infanterie-Regiment Nr.58 i w 1915 r. został ciężko ranny.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. od 6.12.1918 r. Pełnił służbę odwachowo-garnizonową, odbywał patrole po mieście, rozbrajał jednostki na dworcu kolejowym w Jarocinie. Jego dowódcą był Bronisław Kirchner. Od stycznia do lutego 1919 brał udział w walkach pod Miejską Górką pod dowództwem Karolczaka. Tu został ranny. Po powrocie do Jarocina w lutym 1919 r. ponownie pełnił służbę odwachowo-garnizonową.

Zdemobilizowany 14.05.1920 r. w stopniu kaprala.

W 1918 r. zawarł związek małżeński z Rozalią Urbaniak. Mieli czworo dzieci: Pelagię (1919), Kazimierza (1923), Mieczysława (1926), i Mariana (1934).

Po zwolnieniu z wojska rozpoczął pracę na PKP stacja Jarocin między innymi jako kierownik pociągu.

Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W2/72.

Zmarł w dniu 17.05.1981 r. w Jarocinie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 03.08-0.64 z dnia 8.03.1958 r.