Skrzypkowski Wincenty

Wincenty Skrzypkowski (1899-1960)

Urodził się w dniu 19.01.1899 r. w Miłosławiu jako syn Wiktorii Skrzypkowskiej. Wcielony do Armii Niemieckiej został podczas I wojny światowej ciężko ranny.

W początku grudnia 1918 r wstąpił do oddziału powstańczego tworzonego przez por. Nowaka. Oddział ten w dniu 28 lub 29 grudnia 1918 r. uderzył na Niemców w Witkowie pow. Gniezno i rozbroił ich. Należał do grupy parlamentariuszy. Następnie przydzielony został do 2-giej kompanii ckm. pod dowództwem por. Józefa Trawińskiego. Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. Z tą kompanią wyruszył w boje na Gniezno, Zdziechowę, Żnin,Łabiszyn, Szubin, Kcynię, Rynarzewo i Paterek.

W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp.

Zmarł w Orzechowie w dniu 19.12. 1960 r. i tam na cmentarzu został pochowany.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 08.01-0.715 z dnia 1.08.1958 r.

Wincenty Skrzypkowski - Odsłonięcie pomnika Francja
Wincenty Skrzypkowski – Odsłonięcie pomnika w Miłosławiu
Wincenty Skrzypkowski - z oddziałem we Francji
Wincenty Skrzypkowski – z oddziałem we Francji
Zofia i Wincenty Skrzypkowski z synem, zdjęcie zrobione we Francji (zdjęcie pochodzi ze strony http://historia.orzechowo.org/index.php/historia/powstanie-wielkopolskie/powstancy-wielkopolscy-z-orzechowa/)
Zofia i Wincenty Skrzypkowski z synem, zdjęcie zrobione we Francji (zdjęcie pochodzi ze strony http://historia.orzechowo.org/index.php/historia/powstanie-wielkopolskie/powstancy-wielkopolscy-z-orzechowa/)
Wincenty Skrzypkowski - cmentarz w Orzechowie
Wincenty Skrzypkowski – cmentarz w Orzechowie