Woźniak Józef

Józef Woźniak (1896 – 1978)

Józef Woźniak urodził się 04.02.1896 w Słomowie. Był synem Antoniego i Balbiny z d. Kosmala.

Ukończył 4-klasową szkołę podstawową w Słomowie. Następnie uczęszczał do szkoły dokształcającej we Wrześni, jednocześnie ucząc się zawodu krawca u mistrza krawieckiego. Po ukończeniu nauki pracował w swoim zawodzie jako czeladnik.

W 1916 r. powołany został do armii niemieckiej. Z powodów zdrowotnych w maju 1918 roku został przeniesiony do Urzędu Umundurowania w Poznaniu.

W grudniu 1918 roku wstąpił ochotniczo do Wrzesińskiego Batalionu Powstańczego, z którym brał udział w potyczce pod Zdziechową, podczas działań w okolicy Trzemeszna. Mogilna, Strzelna, Kruszwicy oraz przy zdobywaniu Inowrocławia. Pod koniec stycznia został zwolniony z powodów zdrowotnych. W kwietniu 1920 został powołany do WP ponownie i służył do lipca 1921.

W okresie międzywojennym podjął pracę w swoim zawodzie początkowo jako czeladnik, a od 1931 prowadził własny zakład krawiecki najpierw w Słomowie, a potem we Wrześni.

Był członkiem ZBoWiD Koło Września.

Odznaczony:

  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 01.17-0.19 z dnia 1958-01-17.
  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Uchwała RP z 09.04.1975 r.

Uchwałą W 15/72 mianowany na podporucznika.

Zmarł we Wrześni 26.02.1978. Pochowany został na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Józef Woźniak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Woźniak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Woźniak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Woźniak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Woźniak - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Woźniak – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)