Maciejewski Jan

Urodził się w dniu 5.10.1893 r. w Nekli jako syn Marcina i Rozalii.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w dniu 27.12.1918 r. przy
rozbrajaniu oddziałów niemieckich przy Dworcu Głównym w Poznaniu, obsadzaniu dworca i pełnieniu służby. Pełnił służbę patrolową na dworcu jak i wartowniczą do 2.02.1919 r. Walczył także w dniu 6.01.1919 r. przy zdobyciu Ławicy.

Zweryfikowany przez Biuro Historyczne DOK VII Poznań pod numerem
276 – I 3875/39 z dnia 28 marca 1939 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa
nr: 0/974 z dnia 28.12.1957 r.