Nowak Michał

Michał Nowak (1900 – 1976)

Michał Nowak

Urodził się w dniu 13.09.1900 r. w Kopaszycach jako syn Wojciecha i Marii z d. Siankowskiej.

Wstąpił ochotniczo 10 stycznia 1919 do 3 Kompanii Średzkiej podporucznika Dykczaka i brał udział w walkach pod Kcynią, Smogulcem, Nakłem i Chodzieżą.

Dnia 8 grudnia 1939 r. został w ramach represji za udział w Powstaniu Wielkopolskim wywieziony do GG.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/976 z dnia 28.12.1957 r.

Zmarł 25.01.1976. Został pochowany w Kwaterze Powstańców na cmentarzu w Środzie Wielkopolskiej.

Michał Nowak - KwaterzaPowstańców na cmentarzu w Środzie Wielkopolskiej
Michał Nowak – KwaterzaPowstańców na cmentarzu w Środzie Wielkopolskiej