Nowak Michał

Urodził się w dniu 12.09.1900 r. w Kopaszycach jako syn Wojciecha i Marii.

Wstąpił ochotniczo 10 stycznia 1919 do 3 Kompanii Średzkiej podporucznika Dykczaka i brał udział w walkach pod Kcynią, Smogulcem, Nakłem i Chodzieżą.

Dnia 8 grudnia 1939 r. został w ramach represji za udział w Powstaniu Wielkopolskim wywieziony do GG.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/976 z dnia 28.12.1957 r.