Wiśniewski Michał

Michał Wiśniewski (1901 – 1970)

Urodził się w dniu 26.09.1901 r. w Poznaniu jako syn Michała i Jadwigi.

Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. Dnia 17.01.1919 r. wstąpił do oddziałów powstańczych w Szubinie, pod dowództwem por. Beutlera i walczył na odcinkach pod Szubinem, Turem, Samoklęskami i Rynarzewem.

Po zakończeniu walk na tych odcinkach został przydzielony do 1 Pułku Strzelców Wlkp., późniejszego 55 p.p., w którym służył do 09.08.1922 jako szeregowiec.

Zmarł w listopadzie 1970 r. i został pochowany na cmentarzu junikowskim.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/950 z dnia 30.07.1964 r.