Stawniak Julian

Julian Stawniak (1901 – 1934)

Urodził się w dniu 6.01.1901 r. w Strzałkowie jako syn Antoniego i Marianny z d. Szykownej.

Jako ochotnik brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w kompanii Beutlera.

Wziął udział w wojnie polsko – bolszewickiej, gdzie dosłużył się stopnia plutonowego.

Z małżeństwa z Marianną Piotrowską miał jedno dziecko, syna Janusza.

Po powstaniu pracował na kolei. Brał aktywny udział w Towarzystwie Powstańców i Wojaków pełniąc w nim funkcję komendanta.

Zmarł we Wrześni w dniu 5.08.1934 r. i został pochowany na cmentarzu w Ostrowie Kościelnym.