Ostojski Wacław

Wacław Ostojski (1893 – 1977)

Urodził się 03.08.1893 w Pogorzelicy jako syn Walentego i Antoniny z d. Boreckiej.

Brał udział w rozbrajaniu Niemców w Borzykowie. Z Batalionem Wrzesińskim brał czynny udział z bronią w ręku w walkach pod Gnieznem, Zdziechową, Szubinem. Dnia 08.01.1919 raniony bagnetem w dłoń dostał się do niewoli niemieckiej w Bydgoszczy i Szczecinie Dąbie (Altdamm). 10 marca 1919 r. uciekł z niewoli.

Następnie pracował w sztabie 2. dywizji gen. Grudzielskiego w biurze sądowym Komorze, 11. Dywizji i 4 komp. 67 pp jako starszy sierżant na froncie północnym, później południowym.

We wrześniu 1926 wraz z bratem Alfonsem założył w Gdyni firmę „Bracia Ostojscy Zakłady Ślusarsko-Mechaniczne”. W 1931 brat Alfons wystąpił ze spółki.

Wacław Ostojski - Wystawa rzemieślnicza w Gdyni Jednodniówka czerwiec 1934
Wacław Ostojski – Wystawa rzemieślnicza w Gdyni Jednodniówka czerwiec 1934
Wacław Ostojski - Wystawa rzemieślnicza w Gdyni Jednodniówka czerwiec 1934
Wacław Ostojski – Wystawa rzemieślnicza w Gdyni Jednodniówka czerwiec 1934
Wacław Ostojski - Dzień Pomorski nr 132 z 12.06.1931
Wacław Ostojski – Dzień Pomorski nr 132 z 12.06.1931
Wacław Ostojski - Dzień Bydgoski nr 5 z 1931 roku
Wacław Ostojski – Dzień Bydgoski nr 5 z 1931 roku

Pełnił funkcję wiceprezesa a potem prezesa Towarzystwa Przemysłowców w Gdyni.

Zweryfikowany powstaniec wielkopolski (nr 19631 z dnia 08.10.1936 r. Koło Gdynia).

W 1938 r. otrzymał Medal Niepodległości.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 02.22-0.49 z dnia 1958-02-22.

Uchwałą W 2/72 mianowany na podporucznika.

Zmarł w Gdyni 14.04.1977 i pochowany został na cmentarzu parafialnym w Gdyni Orłowie.

Wacław Ostojski - Dziennik Baltycki nr 84 z 1977 r.
Wacław Ostojski – Dziennik Baltycki nr 84 z 1977 r.
Wacław Ostojski - Dziennik Bałtycki nr 84 z 1977 r.
Wacław Ostojski – Dziennik Bałtycki nr 84 z 1977 r.
Wacław Ostojski - cmentarz parafialny w Gdyni Orłowie
Wacław Ostojski – cmentarz parafialny w Gdyni Orłowie