Głowacki Stanisław Antoni

Antoni Stanisław Głowacki (1886 – ?)

Urodził się 12.04.1886 r. w Paruszewie jako syn Stanisława i Pelagii z domu Trawińskiej.

W dniu 5.01.1919 r. wstąpił w szeregi powstańcze i brał udział przy oswobodzeniu Inowrocławia, przy zdobywaniu poczty i koszar piechoty w dniach 5 i 6.01.1919 r. W dniu 6.01.1919 r. brał udział w akcji pod Złotnikami Kujawskimi, a w dniu 8.01.1919 r. wrócił do Inowrocławia i wstąpił do Straży Ludowej, w której pełnił służbę wartowniczą do 17 maja 1919 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 07.30-0.954 z dnia 30.07.1964 r.