Witkowski Stanisław

Stanisław Witkowski (1896 – 1980)

Urodził się 15.04.1896 r. w Babinie jako syn Józefa i Pelagii z domu Nowak.

Powołany do służby w Armii Niemieckiej był ranny w październiku 1916 r. Służył w 11. Kompanii Reserve Infanterie Regiment Nr 206.

Wstąpił jako ochotnik dnia 6.01.1919 r. do oddziału powstańczego pod dowództwem Mieczysława Palucha i w tym dniu brał udział w zajmowaniu lotniska na Ławicy oraz pełnieniu służby wartowniczej do 2.02.1919 r. Dzień później przydzielony został do 9. Kompanii pod dowództwem ppor. Wieczorkiewicza i wysłany został na front pod Międzychód. Walczył pod Chodzieżą, Czarnkowem, Wieleniem, Drawskiem i nad Notecią. Zwolniony został z wojska 20.05.1924 r. przez 159. Pułk Piechoty.

Zweryfikowany na podstawie zaświadczenia służby wystawione przez Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie nr 1740 z dnia 10.05.1958 r.

Zmarł w Poznaniu w dniu 24.02.1980 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.17.-0.1046 z dnia 17.12.1958 r.