Wierzchaczewski Maksymilian

Urodził się 4.04.1879 w Bydgoszczy. W 1905 r. ukończył seminarium duchowne w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 10.02.1907 r.

Sprawował posługę w parafiach:

  • Łekno – wikariusz od 01.03.1907 r. do sierpnia 1907 r.,
  • Pleszew – wikariusz od sierpnia 1907 r. do 31.12.1909 r.,
  • Brudzewo – administrator od 01.01.1910 r. do 28.02.1913 r.,
  • Staw, jako administrator od 01.05.1912 r., a jako proboszcz od 01.03.1913 r.,
  • Brudzewo, jako administrator od 15.11.1914 r.

W dniu 4.09.1919 r. powierzono mu opiekę religijną w obozie strzałkowskim (rozkaz nr 219 z dnia 4.09.1919 r.). Patronował powstaniu Kółka Rolniczego w Brudzewie (42 członków założycieli), które powstało w 1911 r. Był także wiceprezesem Banku Ludowego. 20.11.1923 r. otrzymał instytucję kanoniczną na beneficjum w Gołaszynie, gdzie był proboszczem.

Podczas II wojny światowej wygnany z parafii do Generalnej Guberni.

Zmarł 14.05.1944 r. w Krakowie.