Kowalkowski Jan

Jan Kowalkowski (1894 – ?)

Urodził się 22.04.1894 r. w Młodziejewicach jako syn Wojciecha i Marii z domu Szczepaniak.

Powołany do służby w Armii Niemieckiej służył w 4. Kompanii Brigade Ersatz Bataillon nr 25 z Münster. Był ranny podczas bitwy od 13 do 25.05.1915 r.

W dniu 1.01.1919 r. wstąpił do organizujących się oddziałów powstańczych we Wrześni, przydzielony do kompanii karabinów maszynowych. Kompanią dowodził por. Nowak. Brał udział przy rozbrajaniu batalionu niemieckiego, który stacjonował we Wrześni. Następnie brał udział w walkach powstańczych o Gniezno, Zdziechowę. Dalej brał udział w walkach w Witkowie, Żninie, Rynarzewie, Szubinie (dwa razy), w Chodzieży i Budzyniu. W czerwcu został wcielony do 4. Pułku Strzelców Wlkp.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 11.04-0.898 z dnia 4.11.1958 r.