Kozakowski Jan

Jan Kozakowski (1885 – ?)

Urodził się 7.06.1885 r. we Węgierkach jako syn Józefa i Wiktorii z domu Pawlak.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Zdemobilizowany z wojska został w stopniu szeregowca.

Mieszkał w Strzałkowie na dworcu. Był emerytem kolejowym.

Został zweryfikowany jako powstaniec przez Zarząd Główny Związku Powstańców Wlkp. w dniu 24.01.1935 r. i ujęty w ewidencji pod numerem 14496. Wstąpił do Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914 – 1919 r. w dniu 19.11.1934 r.