Losa Adam

Adam Losa (1899 – 1961)

Urodził się w dniu 10.09.1899 r. w Białym Piątkowie jako syn Stanisława i Franciszki z domu Kolasińskiej.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w powiecie wrzesińskim w czasie od dnia 12.12.1918 w konspiracji i rozbrajaniu wojsk niemieckich pod dowództwem Władysława Wiewiórowskiego. Następnie brał udział w rozbrajaniu garnizonu Wrześni i Gniezna. Od 8.01.1919 r. walczył pod Szubinem i Bydgoszczą w Kompanii Wrzesińskiej pod dowództwem por. Alojzego Nowaka. Został przydzielony do 1. Pułku Artylerii Polowej pod dowództwem por. Jerzego Cegielskiego. W 1925 r. został zdemobilizowany w stopniu plutonowego.

Zawarł związek małżeński z Marianną i miał dwie córki: Bożenę i Halinę.

Zajmował się handlem drewnem. Zamieszkał w Poznaniu przy Placu Nowomiejskim 6.

Był członkiem Koła Macierzystego Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. w Poznaniu. Zweryfikowany w dniu 18.06.1936 r. pod nr 18626.

Zmarł 20.03.1961 r. w Poznaniu i został pochowany na cmentarzu komunalnym na Miłostowie.

Poprzednie nazwisko Lohsa.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 06.14-0.216 z dnia 14.06.1961 r.

Adam Losa - cmentarz komunalny na Miłostowie
Adam Losa – cmentarz komunalny na Miłostowie