Węglewski Piotr

Piotr Węglewski (1902 – 1985)

Urodził się 21.06.1902 w Żelazkowie jako syn Józefa i Marianny z d. Ziółkowskiej.

Piotr Węglewski mając 16 lat zgłosił się w listopadzie 1918 r. w Strzałkowie do oddziału powstańczego. Z chwilą wybuchu Powstania Wielkopolskiego w grudniu 1918 r. brał czynny udział w oddziale powstańczym wrzesińskim przy rozbrajaniu Niemców oraz w walkach przy oswobodzeniu Witkowa i dalszych miejscowości pod Żninem, Szubinem i Łabiszynem pod dowództwem Alojzego Nowaka. Po zakończeniu walk powstańczych pełnił służbę wojskową do listopada 1922 r.

W 1936 roku starał się o Medal Niepodległości. Wniosek został odrzucony.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 02.16-0.152 z dnia 1972-02-16.

Uchwałą RP W 15/72 mianowany na podporucznika.

Zmarł 14.07.1985 w Gnieźnie i pochowany jest na cmentarzu komunalnym we Wrześni z pierwszą żoną Pelagią z d. Jankowiak (1902-1945), z którą ożenił się we Wrześni w 1922 roku.

Piotr Węglewski - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Piotr Węglewski – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)