Nowicki Jan

Jan Nowicki (1889 – ?)

Urodził się 8.01.1889 w Kołaczkowie jako syn Antoniego i Antoniny z d. Wróblewskiej.

Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. Walczył w Kompanii Żnińskiej pod dowództwem por. Rydlewskiego o Żnin, Szubin, Rynarzewo, Paterek. Brał udział w zdobyciu pociągu pancernego pod Rynarzewem.

Po zakończeniu Powstania Wlkp. pozostawał w czynnej służbie w W.P. do 25.04.1919. Zdemobilizowany w stopniu plutonowego.

Od 15.11.1934 r. był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

W 1937 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał w Rogowie. Był posterunkowym PP.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.06-0.954 z dnia 1957-12-06.