Nowacki Jan

Jan Nowacki (1889 – ?)

Urodził się 24.05.1889 w miejscowości Gutenpaaren (Niemcy) jako syn Wojciecha.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.760).

Zdemobilizowany w stopniu starszego szeregowego.

W 1939 roku należał do Towarzystwa Powstańców Wielkopolskich – Koło Otoczna. Był kolejarzem.