Jakubowski Czesław

Czesław Jakubowski (1897-1970)

Urodził się 15 lipca w Kaczanowie (pow. wrzesiński) jako syn Tomasza i Apolonii Tabaki. Ukończył niemiecką szkołę podstawową w Kaczanowie, a następnie rozpoczął naukę zawodu murarza.

W 1916 został wcielony do armii pruskiej i walczył na froncie rumuńskim, ale został odtransportowany do szpitala w Grudziądzu, gdyż zachorował na malarię.

27 grudnia 1918 zgłosił się do powstańczej kompanii wrzesińskiej i brał udział w zdobywaniu koszar, a później w akcjach pod Zdziechową, Gnieznem i Szubinem w oddziale por. Alojzego Nowaka. Od 8 lutego 1919 był żołnierzem 55, a następnie 56 pp. W marcu 1921 roku przeniesiony do rezerwy.

Przed wojną i podczas okupacji był zatrudniony w firmach budowlanych, a po wyzwoleniu pracował jako przedsiębiorca budowlany na własny rachunek, do marca 1966, kiedy przeszedł na rentę rzemieślniczą.

Od 1945 przejawiał aktywność społeczną. Zasiadał w radach nadzorczych Banku Spółdzielczego Pożyczkowego we Wrześni, a także Gminnej Kasy Spółdzielczej. Był też członkiem rady nadzorczej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Września-Południe. Przez wiele lat kierował organami kontrolnymi Spółdzielni. Pełnił też funkcję radnego Gromadzkiej Rady Narodowej i był inicjatorem budowy świetlicy w Kaczanowie.

Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Kaczanowie, 4.07.1937 r.
Siedzą od lewej: Stanisław Wojciechowski, Czesław Jakubowski, Trela, NN, Wincenty Szczepański – prezes Towarzystwa PiW w Kaczanowie, Józef Trawiński – prezes Okręgu TPiW, Stanisław Bartkowiak, Zgoliński, NN
stoją: I rząd, od lewej: NN, Wincenty Jakubowski, Stanisław Biernaczyk, Tabaka, NN, NN
II rząd, od lewej: NN, Jędraszak, Łopatka, Czesław Wietrzyński, Wincenty Wietrzyński, NN
(zdjęcie ze zbiorów Małgorzaty Bartkowiak)
Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Kaczanowie, 4.07.1937 r.
Siedzą od lewej: Stanisław Wojciechowski, Czesław Jakubowski, Trela, NN, Wincenty Szczepański – prezes Towarzystwa PiW w Kaczanowie, Józef Trawiński – prezes Okręgu TPiW, Stanisław Bartkowiak, Zgoliński, NN
stoją: I rząd, od lewej: NN, Wincenty Jakubowski, Stanisław Biernaczyk, Tabaka, NN, NN
II rząd, od lewej: NN, Jędraszak, Łopatka, Czesław Wietrzyński, Wincenty Wietrzyński, NN
(zdjęcie ze zbiorów Małgorzaty Bartkowiak)

W małżeństwie z Jadwigą Frąckowiak urodziło się czworo dzieci.

Zmarł 1 lutego 1970 i został pochowany w Kaczanowie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 03.29-0.173 z dnia 1971-03-29.

Czesław Jakubowski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Czesław Jakubowski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Czesław Jakubowski - cmentarz parafialny w Kaczanowie
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Czesław Jakubowski – cmentarz parafialny w Kaczanowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)