Rau Ludwik

Ludwik Rau (1891-1940)

Urodził się 25 października w Turowie (pow. szamotulski) w chłopskiej rodzinie Władysława i Franciszki Nowak. W 1906 ukończył szkołę ludową w Brodach i wstąpił do szkoły przygotowawczej dla podoficerów w Wołowie na Śląsku.

Służbę wojskową w armii niemieckiej rozpoczął w 1909.

Dnia 03.01.1919 wstąpił do tworzących się w Poznaniu ochotniczych oddziałów powstańczych. Ponieważ w wojsku niemieckim miał stopień zastępcy oficera, otrzymał wkrótce stopień podporucznika. Powierzono mu zadania organizacyjne i szkoleniowe w garnizonie poznańskim. Pod koniec stycznia 1919 roku został dowódcą 4. kompanii I. batalionu I. rezerwowego pułku strzelców wielkopolskich (późniejszego 10. pułku strzelców wielkopolskich), która walczyła wówczas w rejonie Zbąszyń-Łomnica. Kompanią tą dowodził przez cały czas działań zbrojnych 10. pułku strzelców wielkopolskich na froncie północnym, zachodnim i południowym. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 w składzie 68 pp.

Po wojnie ukończył kurs dowódców batalionów Centrum Wyszkolenia Piechoty DOW Poznań i objął dowództwo batalionu w 68 pp, będąc mieszkańcem Wrześni, a następnie został przeniesiony do 58 pp. W 1927 otrzymał stopień majora. Od 1931 był kwatermistrzem w 78 pp w Baranowiczach (obecnie Białoruś).

Ożenił się z Zofią Idziorek (1904 – 1984).

We wrześniu 1939 walczył prawdopodobnie w składzie 78 pp 20 dp i trafił do niewoli radzieckiej. Osadzony w Kozielsku, został zamordowany w Lesie Katyńskim. Zidentyfikowany podczas ekshumacji w 1943 pod nr. 1542. Przy jego zwłokach znaleziono własnoręcznie wykonany kalendarz kieszonkowy z zakreśloną datą 12.04.1940 (lista transportowa bez numeru z datą 5 kwietnia 1940).

Jego nazwisko zostało umieszczone na Pomniku Katyńskim we Wrześni.

Biogram pochodzący z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego (autor: Marian Torzewski) został uzupełniony o informacje dotyczące udział u w powstaniu wielkopolskim (na podstawie oświadczenia Antoniego Ciszaka).

Odznaczenia:

  • Krzyż Walecznych
  • Złoty Krzyż Zasługi
  • Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921
  • Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości
Ludwik Rau - symboliczny grób na cmentarzu komunalnym we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ludwik Rau – symboliczny grób na cmentarzu komunalnym we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)