Lipiński Ignacy

Ignacy Lipiński (1900-)

Urodził się w dniu 18.03.1900 r. w Starkowcu jako syn Michała i Agnieszki.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim.

Po powstaniu wstąpił do Straży Granicznej, gdzie pełnił służbę do wybuchu II wojny światowej.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.22-0.2001 z dnia 22.12.1969 r.