Szymkowiak Jan

Jan Szymkowiak (1897 – 1958)

Jan Szymkowiak urodził się w Słomowie 16.08.1897 jako syn Antoniego i Magdaleny z d. Zielińskiej.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja Akt Powstańców Wielkopolskich I.487.6248) jako kanonier.

Zweryfikowany przez ZG ZPW dnia 19.09.1934 (nr 12039).

W 1937 starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Mieszkał w Psarach Polskich.

Po wojnie należał do Związku Powstańców Wielkopolskich  – Koło Września.

Zmarł w Psarach Polskich 05.01.1958 r.