Szymkowiak Jan

Jan Szymkowiak (1897 – 1958)

Jan Szymkowiak

Jan Szymkowiak urodził się w Słomowie 16.08.1897 jako syn Antoniego i Magdaleny z d. Zielińskiej.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja Akt Powstańców Wielkopolskich I.487.6248) jako kanonier. Walczył w II kompanii wrzesińskiej pod Zdziechową, Gnieznem i Szubinem.

Zweryfikowany przez ZG ZPW dnia 19.09.1934 (nr 12039).

W 1923 r. zawarł związek małżeński z Janiną Cichą (1904 – 1985), z którą miał troje dzieci: Bolesława, Janinę i Mariana.

W 1937 starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał w Psarach Polskich.

W czasie okupacji wywieziony z całą rodziną na roboty przymusowe do Bawarii.

Po wojnie należał do Związku Powstańców Wielkopolskich  – Koło Września.

Zmarł w Psarach Polskich 05.01.1958 r.

Jan Szymkowiak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Szymkowiak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)