Wojciechowski Mieczysław

Mieczysław Wojciechowski (1883 – ?)

Mieczysław Wojciechowski urodził się 29.11.1883 r. we Wrześni jako syn Hilarego i Jadwigi z d. Ryszczyńskiej.

W 1912 r. ożenił się ze Stanisławą Iwińską (1879-1976).

Z zawodu był stolarzem.

Brał czynny udział a bronią w ręku przy oswobodzeniu koszar we Wrześni a następnie przydzielony został do wrzesińskiej kompanii porządkowej.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.22-0.764 z dnia 1966-12-22