Albrecht Franciszek

Franciszek Albrecht (1897 – 1969)

Urodził się 12.02.1897 w Kołaczkowie jako syn Jakuba i Rozalii z d. Grępka.

Dnia 28.12.1918 r. wstępuje ochotniczo do powstańczego Batalionu Wrzesińskiego, biorąc następnie w jego składzie udział w działaniach bojowych o Zdziechowę, Żnin, Szubin i w walkach na linii Noteci, do dnia 20.2.1919 r. Późnij wchodzi z batalionem w skład 4. Pułku Strzelców Wlkp. Wyróżnił się walecznością szczególnie w drugiej bitwie o Szubin.

Ożenił się w 1924 w Opatówku z Marią Ziółkowską.

Zweryfikowany jako powstaniec pod numerem 10208 (nr kartoteki 2744).

Jego wniosek o Medal Niepodległości został odrzucony.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 11.04-0.897 z dnia 1958-11-04.

Zmarł we Wrześni 29.10.1969 r.