Balcer Marcin

Marcin Balcer (1896 – 1971)

Urodził się 23.10.1896 w Gorzycach Wielkich jako syn Andrzeja i Magdaleny z d. Nych.

Ochotniczo wstąpił do tworzącego się oddziału powstańców pod dowództwem por. Szembeka w Ostrowie Wlkp. Walczył w Czarnym Lesie i w Zdunach pod Krotoszynem pod dowództwem sierż. Ibrona. Pod dowództwem por. Kostrzyńskiego brał udział w walkach o Nakło. Z wojska zwolniony został w stopniu sierżanta.

Ożenił się z Marią Nowak. Miał troje dzieci.

Od 1931 był pracownikiem PKP na stacji Miłosław.

Podczas okupacji został aresztowany przez Gestapo w Miłosławiu pod zarzutem przynależności do organizacji konspiracyjnej. Był więźniem obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen (numer obozowy 47492).

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 07.26-0.276 z dnia 1962-07-26.

Zmarł we Wrześni 18.03.1971.