Nowakowski Franciszek Stefan

Franciszek Stefan Nowakowski (1892-1973)

Urodził się w dniu 26.12.1892 r. w Miłosławiu jako syn Bolesława i Weroniki z domu Czarczyńskiej.

Po załamaniu się Niemiec i po powrocie z wojny światowej 1918, należał w czasie 18.11 – 27.12.1918 do POW w Miłosławiu. Brał udział w strajkach szkolnych w Miłosławiu w latach 1901 – 1905 i 1906 – 1907. Służył w wojsku pruskim w Miliczu.

W czasie od dnia 28.12.1918 r. do dnia 10.05.1919 r. jako ochotnik w powstańczym batalionie wrzesińskim, wcielony do oddziału konnej służby wywiadowczej – brał udział w walkach we Wrześni, pod Gnieznem, w Inowrocławiu, pod Zdziechową i Rynarzewem. W związku z zorganizowaniem formacji wojskowych Wlkp., przebywał jako ochotnik w 2. Pułku Ułanów od dnia 26.06.1919 do dnia 15.09.1919 oraz również jako ochotnik w wymienionym pułku w okresie od 13.05 do 15.09.1920 r. Do pospolitego ruszenia bez broni został przeniesiony dnia 27.03.1923 r.

Nowakowski pracuje w dziale administracji szkolnej od 18.02.1920r począwszy i to w Magistracie st.m. Poznania w Inspektoracie Szkolnym na m. Poznań i powiat Poznański do dnia 31.05.1953 r. z którym to dniem został przeniesiony w stan spoczynku. Od dnia 1.07.1953 r. począwszy zajmował stanowisko w Państwowym Schronisku dla Nieletnich, studium Nauczycielskim i Zaocznym studium Nauczycielskim w Poznaniu jako księgowy.

Mieszkał w Poznaniu przy ul. Sienkiewicza. Ożenił się z Heleną (1900-1993).

Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W2/72.

Zmarł w dniu 11.10.1973 Poznań i został pochowany na cmentarzu junikowskim.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.958 z dnia 6.12.1957 r.

Franciszek Stefan Nowakowski
Franciszek Stefan Nowakowski
Franciszek Nowakowski - cmentarz junikowski w Poznaniu
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Nowakowski – cmentarz junikowski w Poznaniu (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)