Olejniczak Stanisław

Stanisław Olejniczak (1893-1973)

Urodził się w dniu 30.10.1893 r. w Miłosławiu jako syn Tomasza i Franciszki z domu Owczarzak.

Brał udział w strajku szkolnym we Wrześni 1907r.

Podczas I wojny światowej został powolany do Armii Niemieckiej. Służył w 3. Kompanii Infanterie Regiment nr 46 z Poznania. W 1915 r. trafił do niewoli rosyjskiej, z której został zwolniony na wiosnę 1918 r.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. pod dowództwem komendanta miasta Poznania kpt. Piekuckiego, zajmował się rejestracją przyjezdnych żołnierzy na dworcu głównym i komendzie miasta. Brał również udział w nocnych patrolach ulicznych.

Ożeniony ze Stefanią (1898-1986).

Awansowany do stopnia podporucznika, uchwała nr W 15/72.

Zmarł w Poznaniu i został pogrzebany na cmentarzu junikowskim w dniu 29.12.1973 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.18-0.1053 z dnia 18.12.1958 r.