Olejniczak Józef

Józef Olejniczak (1892 – 1957)

Józef Olejniczak urodził się 27.01.1892 w Biechowie jako syn Tomasza i Agnieszki z d. Roy.

Wstąpił jako ochotnik dnia 6 stycznia 1919 r. do 1. kompanii kostrzyńskiej i brał czynny udział z bronią w ręku w bitwach pod Zbąszyniem, Rawiczem, Rynarzewem, Gołańczem pod dowództwem sierż. Stanisława Małeckiego i por. Rau.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.06-0.955 z dnia 1957-12-06.

Należał do ZBoWiD Koło Kostrzyn.

Zmarł 31.12.1957 r. Spoczywa na cmentarzu w Kostrzynie.

Józef Olejniczak - cmentarz w Kostrzynie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Olejniczak – cmentarz w Kostrzynie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)