Pendias Wojciech

Wojciech Pendias

Wojciech Pendias (1884 – ?)

Urodził się 13.04.1884 r. w Strzałkowie jako syn Stanisława i Walentyny z domu Będlewskiej.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w okresie od 10.01.1919 r. do dnia 18.02.1919 r., walcząc na odcinku frontu południowo-zachodniego pod Chojnem (wieś w w powiecie rawickim, w gminie Pakosław), Słupią Kapitulną, Sowami, Sworowem i Rawiczem.

Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Mieszkał w Chojnie.

Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. pod nr 9236 w dniu 6.02.1934 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 02.29-0.41 z dnia 29.02.1960 r.