Ciesielczyk Stanisław

Urodził się w Gierłatowie w dniu 5.09.1885 r. jako syn Mateusza i Franciszki.

Po powrocie z armii niemieckiej, wstąpił natychmiast do ochotniczych oddziałów powstańczych w Odolanowie i walczył na odcinku Granowiec, Bogdaj i Młynek. Należał do 5 Kompanii Odolanowskiej pod dowództwem ppor. Witeckiego. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim od chwili jego wybuchu, aż do końca lutego 1919 r. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Z chwilą ustania powstania przystąpił natychmiast do pracy jako drogomistrz i pracował do chwili pójścia na emeryturę.

Mieszkał w Odolanowie przy ul. Strzeleckiej. Członek odolanowskiego koła Związku Weteranów Powstań Narodowych od 4.04.1935 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/764 z dnia 22.12.1966 r.