Ciesielczyk Stanisław

Stanisław Ciesielczyk (1885 – 1968)

Urodził się w Gierłatowie w dniu 5.09.1885 r. jako syn Mateusza i Franciszki z d. Frąckowiak.

Uczęszczał do szkoły podstawowej w Zasutowie. W latach 1901-1914 pracował przy pracach melioracyjnych i budowie dróg. 25 listopada 1912 r. zawarł związek małżeński ze Stanisławą Walą z Huty – Odolanów.

Po powrocie z armii niemieckiej, wstąpił natychmiast do ochotniczych oddziałów powstańczych w Odolanowie i walczył na odcinku Granowiec, Bogdaj i Młynek. Należał do 5. Kompanii Odolanowskiej pod dowództwem ppor. Witeckiego. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim od chwili jego wybuchu, aż do końca lutego 1919 r. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Z chwilą ustania powstania przystąpił natychmiast do pracy jako drogomistrz i pracował do chwili pójścia na emeryturę w 1958 r. (Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych w Ostrzeszowie).

Mieszkał w Odolanowie przy ul. Strzeleckiej. Członek odolanowskiego koła Związku Weteranów Powstań Narodowych od 4.04.1935 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/764 z dnia 22.12.1966 r.

Zmarł w Odolanowie 08.06.1968 r.