Brzóstowicz Franciszek

Franciszek Brzóstowicz (1898-1967)

Urodził się 12.11.1898  w Grzybowie-Rabieżyce jako syn Michała i Michaliny z d. Łukowskiej.

Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim. Od dnia 28.12.1918 r. brał udział w rozbrajaniu Niemców w powiecie witkowskim i wrzesińskim. Od dnia 04.02.1919 r. służył w 1 Pułku Artylerii Wlkp. i brał udział w walkach pod Wągrowcem, Damasławkiem, Kcynią i Szubinem.

W 1939 r. brał udział w kampanii wrześniowej jako szef szpitala polowego nr. 402 w stopniu st. sierżanta.

Po wojnie do 1952 r. był felczerem w jednostce wojskowej 1657 (2 Sudecki Pułk Czołgów). W latach 1946-1948 pułk ten był samodzielną jednostką podporządkowaną bezpośrednio dowódcy Okręgu Wojskowego Poznań. Stacjonował we Wrześni. W kwietniu 1949 pułk włączono w skład 10 Sudeckiej Dywizji Pancernej i przeniesiono do Opola.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.18-0.1053.

Zmarł 24.02.1967 r. i pochowany jest na cmentarzu komunalnym w Opolu – Półwsi.

Franciszek Brzóstowicz - cmentarz komunalny w Opolu - Półwsi
Franciszek Brzóstowicz – cmentarz komunalny w Opolu – Półwsi
Franciszek Brzóstowicz - cmentarz komunalny w Opolu - Półwsi
Franciszek Brzóstowicz – cmentarz komunalny w Opolu – Półwsi