Prętkowski Tomasz

Tomasz Prętkowski (1889-1968)

Urodził się w dniu 7.12.1889 r. w Nekielce syn Józefa i Józefy z d. Kicińskiej.

Zdemobilizowany w stopniu plutonowego.

Mieszkał w Stroszkach. W 1920 r. zawarł związek małżeński z Wiktorią Haremza (1888 – 1984).

Zweryfikowany przez ZG ZPW w dniu 9.07.1935 r. pod numerem 16133.

Był członkiem nekielskiego koła Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 20.01.1935 r.

Zmarł 13.06.1968. Spoczywa na cmentarzu w Nekli.

Tomasz Prętkowski - cmentarz parafialny w Nekli (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tomasz Prętkowski – cmentarz parafialny w Nekli (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)