Kuczyński Jan

Jan Kuczyński (1897 – 1992)

Urodził się dnia 29.07.1897 r. we Wrąbczynkowskich Holendrach gmina Dłusk, powiat Słupca jako najmłodszy syn Jana i Konstancji Klin. Zdobył zawód stolarza.

W dniu 12.12.1916 r. wstąpił pod pseudonimem „Merkury” do Polskiej Organizacji Wojskowej w Rychwale pow. Konin obwód V Konin, okręg III Kalisz. Po zdobyciu w leśniczówce zbierskiej wspólnie z kolegami dwóch dubeltówek, brał udział w akcjach rozbrajania Niemców. Rozbrajał Niemców w 1918 r. od Rychwała, poprzez Żgów po lasy czerniejewskie. Komendantem tej organizacji był Andrzej Ulatowski pseudonim „Miecz”. Do POW należał do dnia 10.11.1918 r. W 1919 r. walczył w Powstaniu Wielkopolskim. Brał udział w dwóch bitwach szubińskich oraz na froncie zachodnim. Po powstaniu przerzucony został na front bolszewicki.

W latach 1929 – 1932 w poszukiwaniu pracy udał się do Francji. Pracował tam w kopalni, a później w fabryce czekolady. W efekcie później otrzymał rentę francuską. Po powrocie z Francji kupił własne gospodarstwo 20,5 ha ziemi na kresach wschodnich w osadzie Baniewo pow. Lida. Uprawą ziemi zajmował się do wybuchu II wojny światowej.

W dniu 10.02.1940 r. został aresztowany i wywieziony z rodziną na Syberię. Jako miejsce zsyłki wyznaczono gubernię nowosybirską. Tu zmarła pierwsza żona. Pracował jako robotnik leśny do 1946 r. W 1943 r. wstąpił do Związku Patriotów Polskich.

W 1946 r. repatriowany do Polski osiedlił się w Barczyźnie. Prowadził tam gospodarstwo rolne.

Po przejściu na rentę pracował w ochronie mienia. Działacz spółdzielczy i kombatancki. Angażował się w patriotyczne spotkania z młodzieżą.

Z pierwszą żoną miał córkę Janinę. Po śmierci pierwszej żony, zawarł drugi związek małżeński w dniu 27.11.1946 r. z Felicją z domu Wojewodzic (1909 -1996). Z drugą żoną miał syna Franciszka (ur. 1947 r.) i córki Bożenę (ur. 1949 r.) i Krystynę (ur. 1950 r.)

Awansowany na stopień podporucznika.

Zmarł w dniu 3.07.1992 r. i został pochowany na nekielskim cmentarzu.

Odznaczony:

  • Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
  • Krzyżem Kawalerskim OOP
  • Krzyżem za udział w wojnie 1918 – 1921
  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym – uchwała Rady Państwa nr: 0/275 z dnia 23.03.1973 r.
  • Odznaką honorową za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego
  • Odznaką POW
Jan Kuczyński - cmentarz parafialny w Nekli.
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Kuczyński – cmentarz parafialny w Nekli. (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)