Cywiński Wawrzyn

Wawrzyn Cywiński (1877 – 1961)

Wawrzyn Cywiński urodził się 23 07.1877 w Kaczanowie jako syn Michała i Anieli z d. Cielaczyk.

W listopadzie 1918 r. zgłosił się ochotniczo do tworzącej się we Wrześni Straży Obywatelskiej. Pełnił w niej służbę poborową. Później został przeniesiony do służby wartowniczej na miejscowym dworcu kolejowym. Następnie od kwietnia 1919 r. do lipca tegoż roku pracował jako pisarz Rady Robotniczej i Żołnierskiej we Wrześni.

W styczniu 1920 zawarł w Gozdowie związek małżeński z Marianną Konieczką.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.31-0.1064 z dnia 1958-12-31.

Zmarł 04.12.1961.