Jankowski Stanisław

Stanisław Jankowski (1900 – 1979)

Urodził się 10.03.1900 r. w Gieczu jako syn Jana i Marianny z domu Grześkowiak.

W dniu 5.01.1919 r. wstąpił ochotniczo w szeregi Powstania Wlkp. i został wcielony do 7. Kompanii 1. Pułku Strzelców Wlkp. Brał udział w walkach o Leszno, Rawicz i okoliczne miejscowości. Dowódcą kompanii był Lehman, dowódca batalionu Morawski. Po zakończeniu walk powstańczych pozostał w dalszym ciągu w wojsku w 7. Kompanii1. Pułku Strzelców Wlkp. do 1923 r.

Mieszkał w Stawie II. Ożeniony z Teodorą.

Został zweryfikowany przez Zarząd Główny Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914/19 w dniu 18.02.1937 r. Numer weryfikacyjny 21133 (numer kartoteki 13805).

Zmarł w dniu 10.03.1979 r. i został pochowany na cmentarzu w Stawie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 03.03-0.158 z dnia 3.03.1970 r.

Stanisław Jankowski
Stanisław Jankowski
Stanisław Jankowski - cmentarz parafialny w Stawie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Jankowski – cmentarz parafialny w Stawie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)