Frąckowiak Ignacy

Ignacy Frąckowiak (1901 – 1958)

Ignacy Frąckowiak

Urodził się w Pięczkowie w dniu 26.07.1901 r. jako syn Piotra i Antoniny z domu Kauczka.

Po powrocie z frontu I wojny światowej, gdzie był w bitwach w dniu 21.02. oraz 31.03 do 30.04.1915 r. ciężko ranny, w dniu 17.01.1919 r. wstąpił do formującego się 1. Pułku Strzelców Wlkp. Brał udział w akcjach zmierzających do umocnienia opanowanego rejonu Poznań – Biedrusko, akcjach bojowych w różnych częściach frontu wielkopolskiego w składzie 1. Pułku Strzelców Wlkp. do 20.02.1919 r.

Następnie pozostał w czynnej służbie w tym pułku. Zdemobilizowany w stopniu starszego szeregowca.

W 1925 r. w Nekli zawarł związek małżeński z Katarzyną Maserak, z którą miał trójkę dzieci: Jadwigę (1926), Edmunda (1928) i Czesława (1933).

Przed wojną mieszkał w Targowej Górce.

Zweryfikowany pod nr 15689 w dniu 4.04.1935 r. – Koło Nekla.

Był członkiem Koła Nekla Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 24.01.1935 r.

Po wojnie zamieszkał w Podstolicach. Pracował w PKP jako toromistrz.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 11.04-0.897 z dnia 4.11.1958 r.

Był członkiem ZBoWiD Koło we Wrześni.

Zmarł 28.10.1958. Spoczywa na cmentarzu w Opatówku.

Ignacy Frąckowiak (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Frąckowiak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Frąckowiak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Frąckowiak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Frąckowiak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignac Frąckowiak - cmentarz parafialny w Opatówku (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Frąckowiak – cmentarz parafialny w Opatówku (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)