Frąckowiak Ignacy

Ignacy Frąckowiak (1901 – 1958)

Urodził się w Pięczkowie w dniu 25.07.1901 r. jako syn Piotra i Antoniny z domu Kauczka.

Po powrocie z frontu I wojny światowej, gdzie był w bitwach w dniu 21.02. oraz 31.03 do 30.04.1915 r. ciężko ranny, na początku stycznia 1919 r. wstąpił w dniu 17.01.1919 r. do formującego się 1. Pułku Strzelców Wlkp. Brał udział w akcjach zmierzających do umocnienia opanowanego rejonu Poznań – Biedrusko, akcjach bojowych w różnych częściach frontu wielkopolskiego w składzie 1. Pułku Strzelców Wlkp. do 20.02.1919 r.

Następnie pozostał w czynnej służbie w tym pułku. Zdemobilizowany w stopniu starszego szeregowca.

Pracował jako robotnik. Mieszkał w Targowej Górce.

Zweryfikowany pod nr 15689 w dniu 4.04.1935 r.

Był członkiem Koła Nekla Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 24.01.1935 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa
nr: 11.04-0.897 z dnia 4.11.1958 r.

Zmarł 28.10.1958. Spoczywa na cmentarzu w Opatówku.

Ignac Frąckowiak - cmentarz parafialny w Opatówku (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignac Frąckowiak – cmentarz parafialny w Opatówku (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)