Sroczyński Jan

Jan Sroczyński (1891 – 1980)

Urodził się 01.07.1891 w Pyzdrach jako syn Michaliny Sroczyńskiej.

Ukończył szkołę powszechną we Wrześni.

Dnia 10.11.1918 r. wstąpił jako ochotnik do 1. baonu pogranicznego w Szczypiornie pod dowództwo por. Myka. Służba w batalionie polegała na rozbrajaniu pociągów niemieckich i konfiskowaniu broni i amunicji. W dniu 26.12.1918 r. wysłany został do Poznania. Tam wstąpił do Oddziału Powstańców na Łazarzu. W dniu 27.12.1918 r. pod dowództwem Białoszyńskiego brał udział z bronią w ręku w walkach ulicznych i zajmowaniu Dworca Kolejowego. Następnie pełnił służbę wartowniczą aż do zwolnienia to jest do 15.04.1919.

Po zwolnieniu z wojska był pracownikiem PKP.

6.11.1922 w Poznaniu zawarł związek małżeński z wdową Leokadią Gauss. Jego drugą żoną była Franciszka Jaśniaczyk.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym (Uchwała RP nr: 11.12-0.913 z dnia 1958-11-12).

Uchwałą RP W 8/72 mianowany na podporucznika.

Zmarł 30.08.1980. Spoczywa w Poznaniu na Junikowie.

Jan Sroczyński (dokument ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu)
Jan Sroczyński (dokument ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu)