Pluciński Stanisław

Stanisław Pluciński (1875 – ?)

Urodził się 30.04.1875 w Noskowie jako syn Józefa i Marianny z d. Maćkowiak.

W 1898 roku w Pawłowie zawarł związek małżeński z Agnieszką Piotrowską.

Uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich (I.487.2381).

Zdemobilizowany został w stopniu starszego szeregowca.

Od 28.06.1936 r. był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej – Koło Czerniejewo. Mieszkał w Radomicach.

W 1937 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.