Bojański Michał

Michał Bojański (1893 – ?)

Michał Bojański

Michał Bojański urodził się 13.09. 1893 w Mierzewie jako syn Ignacego i Balbiny z d. Nowaczyk.

W Powstaniu Wielkopolskim walczył w kompanii wrzesińskiej pod Zdziechową i Szubinem (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.10184). Zdemobilizowany w 1920 r. w stopniu szeregowca. Odznaczony Medalem za wojnę 1918-1921.

Następnie pracował jako górnik w kopalniach we Francji i Holandii. W 1932 wrócił do Polski. W 1933 r. w Marzeninie zawarł związek małżeński z Rozalią Kasprzak. Mieli trójkę dzieci: Leona, Henryka i Krystynę.

Został zweryfikowany jako powstaniec 30.05.1934 r. (nr 10257) – Koło Września. Mieszkał wtedy w Marzeninie. W 1937 roku starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.