Drzewiecki Jan

Jan Drzewiecki (1900 – 1985)

Urodził się 15.06.1900 w Chociczy Wielkiej jako syn Józefa i Katarzyny z d. Stachowiak.

Wstąpił jako ochotnik w dniu 27.12.1918 do wrzesińskiej kompanii powstańczej i brał czynny udział z bronią w ręku w zajmowaniu Witkowa, Gniezna, Zdziechowa, Szubina i Margonina. Z wojska został zwolniony 21.12.1921.

W czasie okupacji był w niewoli niemieckiej jako jeniec wojskowy (Stalag XVII A).

W 1966 r. zawarł związek małżeński z Heleną Filipczak, a w 1974 z Barbarą Przybylską.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.22-0.2004 z dnia 1969-12-22.

Uchwałą RP W 4/72 mianowany na podporucznika.

Zmarł w Poznaniu i pochowany został na cmentarzu junikowskim 24.09.1985.