Sobczak Czesław

Czesław Sobczak (1902 – ?)

Urodził się 17.06.1902 r. w Kornatach jako syn Franciszka i Julianny z domu Müller.

Jako 16 letni ochotnik brał udział w akcji zbrojnej w Powstaniu Wlkp. o wyzwolenie ziemi wielkopolskiej w czasie od 20.01.1919 r. w I Baonie Saperów Wielkopolskich pod dowództwem ppłk. Butlera. Walczył na froncie południowym o wyzwolenie Jutrosina, pod Miliczem oraz w walkach nad Notecią w okolicy Czarnkowa, Chodzieży, aż do zajęcia Bydgoszczy.

Posiadał zaświadczenie Dowództwa 8. Pułku Saperów z dnia 25.10.1922 r. o numerze L.7025/22 podpisane przez byłego dowódcę 8. Pułku Saperów podpułkownika Butlera.

Podczas okupacji hitlerowskiej był zaprzysiężonym członkiem tajnej organizacji podziemnej Z.W.Z. – AK w grupie Klauzego w obwodzie Chorzów III.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.961 z dnia 6.12.1957 r.