Strzeszyński Ignacy

Ignacy Strzeszyński (1896-1979)

Urodził się w dniu 10.07.1896 r. w Bugaju jako syn Wojciecha i Marianny z domu Ratajczak.

Wstąpił w dniu 2.01.1919 r. do Kompanii Miłosławskiej, która weszła w skład powstańczego batalionu wrzesińskiego pod dowództwem Wiewiórowskiego.

W składzie tego batalionu brał udział w walkach o Szubin oraz w późniejszych walkach na linii Noteci do 20.02.1919 r.

Po zakończeniu Powstania wszedł z częścią Batalionu Wrzesińskiego w skład tworzonego na froncie północnym 6. Pułku Strzelców Wlkp. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 8/72.

W 1939 r. należał do Koła Miłosław Związku Powstańców Wlkp. Członek ZBoWiD-u, nr leg ZBOWID 282790/206632.

Zmarł w dniu 28.11.1979 r. w Miłosławiu.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 11.04-0.897 z dnia 4.11.1958 r.