Pawela Leopold

Leopold Pawela (1900 – 1967)

Urodził się 8.11.1900 r. w Strzałkowie jako syn Józefa i Heleny z domu Łęckiej.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Podczas wybuchu Powstania Wlkp. w okresie od 27.12.1918 r. do 5.01.1919 r. udzielał się w akcjach przy rozbrajaniu straży granicznej i przy odbieraniu kolonistom niemieckim broni w okolicach Strzałkowa. Następnie od dnia 6.01.1919 r. wstąpił w szeregi oddziału powstańczego pod dowództwem por. Ziarnka i brał udział w walkach pod Szubinem i Rynarzewem, a od 12.01.1919 r. w okolicach Margonina i Szamocina.

Po powstaniu został wcielony w dniu 18.02.1919 r. bezpośrednio do Wojska Polskiego i w jego szeregach pozostał do dnia 10.04.1920 r., po czym zostaje zdemobilizowany.

Zmarł w dniu 10.06.1967 r. w Wągrowcu.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 11.10-0.909 z dnia 10.11.1958 r.