Recki Bronisław

Bronisław Recki (1895 – 1970)

Urodził się w dniu 18.10.1895 r. w Małej Górce jako syn Jana i Anastazji z domu Andrzejewskiej.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w Kompanii Średzkiej pod dowództwem Stanisława Borysiaka w walkach pod Szubinem, Rynarzewem, Żninem, Kcynią i Nakłem oraz Miejską Górką, Sarnawą i Rawiczem do 1920 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/275 z dnia 26.07.1962 r.

Był pracownikiem Poczty Polskiej.

Zmarł 14.02.1970 r. Spoczywa na cmentarzu w Świebodzinie.

Bronisław Recki - cmentarz komunalny w Świebodzinie
Bronisław Recki – cmentarz komunalny w Świebodzinie